Kwalifikacja EE11 - CZERWIEC 2016

(Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:







TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:






(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.









Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE11 - CZERWIEC 2016':

- Która norma dotyczy okablowania strukturalnego? ........
- Który z protokołów jest protokołem połączeniowym? ........
- ARP (Adress Resolution Protocol) jest protokołem realizującym odwzorowanie adresu IP na ........
- Które urządzenie należy wybrać do pomiarów mapy połączeń okablowania strukturalnego sieci lokalnej? ........
- Metodą dostępu do medium transmisyjnego z wykrywaniem kolizji w sieciach LAN jest ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE11 - CZERWIEC 2016