Kwalifikacja EE11 - CZERWIEC 2018

(Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE11 - CZERWIEC 2018':

- Sieć komputerowa ograniczająca się do komputerów wyłącznie jednej organizacji, w której mogą istnieć usługi, realizowane przez serwery w sieci LAN, np. strony WWW, poczta elektroniczna to ........
- Który ze standardów wraz z odpowiednią kategorią skrętki są dopasowane tak, aby obsługiwały maksymalny transfer danych? ........
- Jaka jest kolejność części adresu globalnego IPv6 typu unicast przedstawionego na rysunku? ........
- Ile symboli przełączników i ruterów jest na schemacie? ........
- Algorytm, który jest stosowany w celu sprawdzenia czy ramka Ethernet nie zawiera błędów, to ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE11 - CZERWIEC 2018