Kwalifikacja EE11 - PAŹDZIERNIK 2016

(Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE11 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Która topologia fizyczna zapewnia połączenia nadmiarowe pomiędzy urządzeniami sieci? ........
- Który z protokołów jest bezpołączeniowym protokołem warstwy transportowej? ........
- Którego zadania nie realizują serwery plików? ........
- W modelu hierarchicznym sieci komputery użytkowników są elementami warstwy ........
- Aby umożliwić wymianę danych pomiędzy siecią w pracowni a siecią ogólnoszkolną o innej adresacji IP, należy wykorzystać ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE11 - PAŹDZIERNIK 2016