Kwalifikacja EE11 - STYCZEŃ 2018

(Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE11 - STYCZEŃ 2018':

- W której topologii sieci fizycznej każdy komputer jest połączony z dokładnie dwoma sąsiednimi komputerami, bez dodatkowych urządzeń aktywnych? ........
- Która polska norma określa standardy okablowania strukturalnego? ........
- Który z symboli oznacza przełącznik? ........
- Które urządzenie sieciowe zostało przedstawione na rysunku? ........
- Który z wymienionych programów umożliwi sporządzenie rysunku technicznego przedstawiającego plan instalacji logicznej sieci lokalnej budynku? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE11 - STYCZEŃ 2018