Kwalifikacja EE11 - STYCZEŃ 2019

(Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE11 - STYCZEŃ 2019':

- Topologia fizyczna, w której każdy węzeł ma własne połączenia z wszystkimi pozostałymi węzłami, to topologia ........
- Medium transmisyjne o symbolu S/FTP oznacza skrętkę ........
- Który zestaw protokołów sieciowych jest charakterystyczny dla warstwy internetowej modelu TCP/IP? ........
- Które urządzenie sieciowe warstwy łącza danych modelu OSI analizuje zawarte w ramce Ethernet adresy MAC i na tej podstawie podejmuje decyzję, o przesłaniu sygnału z jednego do drugiego segmentu sieci lub o jego zablokowaniu? ........
- Który element szafy krosowniczej jest przedstawiony na rysunku? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE11 - STYCZEŃ 2019