Kwalifikacja EE9 - CZERWIEC 2017

(Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE9 - CZERWIEC 2017':

- W języku HTML znacznik <strong> tekst</strong> będzie wyświetlany w ten sam sposób przez przeglądarkę co znacznik ........
- W języku HTML, aby zapisać sekcję cytatu, która może zawierać kilka paragrafów tak, by przeglądarka dodała wspólne wcięcie, należy zastosować znacznik ........
- W przedstawionej definicji stylu CSS, powtarzanie dotyczy ........
- Strona HTML definiuje akapit oraz rysunek. Aby rysunek został umieszczony przez przeglądarkę w tej samej linii co akapit po jego lewej stronie, należy w stylu CSS rysunku zawrzeć własność ........
- Aby przygotować szablon strony z trzema kolumnami ustawionymi obok siebie, można posłużyć się stylem CSS ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE9 - CZERWIEC 2017