Kwalifikacja EE9 - CZERWIEC 2018

(Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE9 - CZERWIEC 2018':

- Dołączenie zewnętrznego arkusza stylów do kodu HTML jest realizowane przy użyciu znacznika ........
- Przedstawione pole input umożliwi

<input type = “checkbox" name = “text1" value = “text2">

........
- Podana definicja stylu CSS sprawi, że nagłówki pierwszego stopnia będą ........
- W języku CSS zdefiniowano formatowanie dla stopki. Aby użyć tego formatowania dla bloku opisanego znacznikiem div, należy zapisać

#stopka { … }

........
- Przedstawione formatowanie CSS sprawi, że dla prezentowanego nagłówka trzeciego stopnia

<style> h3 { background-color: grey; } </style>

<h3 style="background-color: orange;">Rozdział 1.2.2.</h3>

........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE9 - CZERWIEC 2018