Kwalifikacja EE9 - STYCZEŃ 2017

(Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE9 - STYCZEŃ 2017':

- W języku HTML zdefiniowano znacznik a. Wartość nofollow atrybutu rel ........
- Zapisano kod HTML wstawiający grafikę na stronę internetową. Jeżeli rysunek.pngnie zostanie odnaleziony, przeglądarka ........
- Zamieszczony kod HTML formularza zostanie wyświetlony przez przeglądarkę w sposób: ........
- W języku CSS zdefiniowano następujące formatowanie.

Kolorem czerwonym zostanie zapisany

........
- Zapis CSS postaci:

sprawi, że na stronie internetowej

........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE9 - STYCZEŃ 2017