LOGOWANIE

Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - CZERWIEC 2008


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - CZERWIEC 2008':

- Na podstawie tabeli, naprężenia dopuszczalne na ściskanie dla żeliwa Zl 200, wynoszą ........
- Które z wymienionych połączeń zaliczamy do nierozłącznych? ........
- Wzajemne unieruchomienie części poprzez wtłoczenie, następuje w połączeniu ........
- Żeliwo, w którym węgiel występuje w postaci kulistych skupień (tzw. grafit kulkowy), nazywa się ........
- Sposób nacinania zębów na kołach zębatych walcowych prostych przedstawiony na rysunku, to ........
- Dokładnościowa obróbka ścierna osełkami dociskanymi do powierzchni, stosowana do obróbki wykańczającej cylindrów silników, to ........
- Rysunek przedstawia ........
- Na rysunku przedstawiono przekładnię zębatą ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - CZERWIEC 2008