LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 - CZERWIEC 2019

(Obsługa magazynów)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 - CZERWIEC 2019':

- Który z wymienionych czynników nie jest bezpośrednio związany z planowaniem wielkości zaopatrzenia materiałowego? ........
- Uniwersalne maszyny i urządzenia technologiczne mogące produkować dowolny wyrób należący do określonej klasy przedmiotów stosowane są w produkcji ........
- Która z wymienionych danych nie jest związana z wymianą komunikatów systemu EDI? ........
- Najkrótszym cyklem produkcji i dużą liczbą operacji transportowych charakteryzuje się produkcja o przebiegu ........
- Jeżeli wartość zapasu w kolejnych kwartałach kształtuje się na poziomie: I kw. – 14 500,00 zł, II kw. – 10 200,00 zł, III kw. – 12 800,00 zł i IV kw. – 9 600,00 zł, to rzeczywisty zapas przeciętny w magazynie wynosi ........
- Na podstawie danych zawartych w tabeli ustal ekonomiczną wielkość dostawy. ........
- Towary, które cechują się dużą wartością obrotu i jednocześnie równomiernym zużyciem, należą zgodnie z klasyfikacją zapasów ABC/XYZ do grupy ........
- W magazynie półotwartym można składować zapasy ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU22 - CZERWIEC 2019