LOGOWANIE

Kwalifikacja AU64 - STYCZEŃ 2019

(Opracowywanie materiałów archiwalnych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU64 - STYCZEŃ 2019':

- Dokumentację, której przykład zamieszczono poniżej należy porządkować według ........
- Nazwy urzędów, przedsiębiorstw, organizacji i innych instytucji lub osób prawnych, należy uwzględniać w indeksach ........
- Zespół archiwalny, do którego dopływają materiały archiwalne od jego czynnego twórcy, to zespół ........
- Wskaż przykład dokumentacji aktowej. ........
- Spis zdawczo-odbiorczy cyfrowych nośników danych jest przykładem dokumentacji ........
- Zasada pertynencji terytorialnej oznacza ........
- Jak nazywa się zespół archiwalny, którego znikomy stan zachowania pozwala na zidentyfikowanie twórcy zespołu, uniemożliwia jednak pełne poznanie jakiegokolwiek z istotnych aspektów jego działalności? ........
- Komplet fotografii połączony wspólną treścią stanowi ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU64 - STYCZEŃ 2019