Kwalifikacja EE9 - CZERWIEC 2019

(Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE9 - CZERWIEC 2019':

- Znacznik języka HTML, który służy do oznaczenia fragmentu tekstu jako kodu komputerowego, to ........
- Znacznik <ins> w języku HTML służy do oznaczenia ........
- Jaki rezultat zostanie wyświetlony po wykonaniu przedstawionego kodu HTML? ........
- Chcąc dodać do listy rozwijalnej przedstawionego formularza HTML możliwość zaznaczenia kilku opcji jednocześnie, należy w znaczniku select dodać atrybut ........
- Tekst paragrafu, wyśrodkowany w pionie, opisuje w CSS reguła ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE9 - CZERWIEC 2019