Kwalifikacja EE9 - STYCZEŃ 2019

(Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE9 - STYCZEŃ 2019':

- Metainformacja “Description" zawarta w pliku źródłowym HTML powinna zawierać ........
- Atrybut value w polu formularza XHTML

<input type="text" name="name" value="value" />

........
- Przy użyciu jakiego znacznika w HTML otrzymamy tekst napisany czcionką o stałej szerokości znaku, który uwzględnia dodatkowe spacje, tabulacje i znaki końca linii? ........
- W HTML, aby wstawić obrazek z tekstem przyległym, znajdującym się pośrodku obrazka, należy zapisać znacznik ........
- Przedstawiono kod tabeli 3×2.Której modyfikacji w jej drugim wierszu należy dokonać, aby tabela wyglądała jak na obrazie z niewidocznym wierszem? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE9 - STYCZEŃ 2019