Kwalifikacja EE8 - STYCZEŃ 2019 (test 2)

(Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE8 - STYCZEŃ 2019 (test 2)':

- Którą bramkę logiczną opisuje wyrażenie A ⊕ B = Y? ........
- Na rysunku przedstawiono schemat blokowy karty ........
- Na rysunku przedstawiono tylny panel stacji roboczej. Strzałką oznaczono port ........
- Shareware to rodzaj licencji polegającej na ........
- Który z symboli oznacza zastrzeżenie praw autorskich? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE8 - STYCZEŃ 2019 (test 2)