LOGOWANIE

Kwalifikacja EE3 + EE22 - CZERWIEC 2010


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE3 + EE22 - CZERWIEC 2010':

- Który z wymienionych elementów elektronicznych przedstawiony jest na zdjęciu? ........
- Na rysunku przedstawiono charakterystykę ........
- Jaki ustrój pomiarowy przedstawiono na rysunku? ........
- Schemat funkcjonalny odbiornika telewizyjnego przedstawiono na rysunku ........
- W jakiej klasie pracuje wzmacniacz, którego charakterystykę przedstawiono na rysunku? ........
- Przedstawiony układ pełni funkcję rejestru ........
- Zerowanie omomierza polega na ........
- Interfejs SATA jest stosowany do podłączenia ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE3 + EE22 - CZERWIEC 2010