LOGOWANIE

Kwalifikacja MG14 - STYCZEŃ 2019

(Montaż i naprawa elementów i układów optycznych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG14 - STYCZEŃ 2019':

- Który parametr nie występuje w oznaczeniu obiektywów mikroskopowych? ........
- Do budowy układu achromatycznego należy zastosować co najmniej ........
- Którym symbolem literowym oznacza się dopuszczalną odchyłkę promienia soczewki? ........
- Do dokładnych pomiarów odległości metodą bezpośrednią można zastosować ........
- Który wzór należy zastosować do wyznaczenia promienia krzywizny soczewki za pomocą interferometru? ........
- Na przedstawionym rysunku soczewki oznaczenie // 0,02 A określa ........
- Przedstawionym na rysunku symbolem graficznym, zamieszczanym na schematach elektrycznych, oznacza się ........
- Którym materiałem pokrywa się narzędzia do polerowania elementów optycznych? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MG14 - STYCZEŃ 2019