LOGOWANIE

Kwalifikacja AU60 - CZERWIEC 2019

(Wykonywanie badań analitycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU60 - CZERWIEC 2019':

- Titrantem w oznaczaniu chlorków metodą Mohra jest roztwór ........
- Metoda analityczna, której podstawą jest pomiar kąta skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego, to ........
- Rysunek przedstawia krzywą miareczkowania ........
- Rysunek przedstawia krzywą miareczkowania ........
- Jasnofioletowe zabarwienie płomienia palnika podczas badań analitycznych świadczy o obecności w roztworze jonów ........
- Podczas elektrolizy wodnego roztworu kwasu solnego na katodzie zachodzi reakcja opisana równaniem ........
- Na rysunku przedstawiono aparat, za pomocą którego można oznaczyć ........
- Na rysunku przedstawiono schemat układu do miareczkowania ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU60 - CZERWIEC 2019