LOGOWANIE

Kwalifikacja BD1 - CZERWIEC 2019

(Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD1 - CZERWIEC 2019':

- Które grunty można stosować do budowy górnych warstw nasypów drogowych w strefie przemarzania, bez konieczności wykonywania dodatkowych zabiegów ulepszających? ........
- Na rysunku przedstawiono schemat pracy ........
- Na podstawie zamieszczonego fragmentu profilu podłużnego drogi podaj rzędną projektowaną drogi w miejscu początku krzywej wypukłej niwelety. ........
- Z którego materiału wykonane są ścianki szczelne Larsena? ........
- Która z przedstawionych na rysunkach maszyn do robót ziemnych odspaja grunt, przewozi go na odległość od 100 do 2000 metrów i rozścieła warstwą żądanej grubości? ........
- Na zamieszczonym rysunku przedstawiono urządzenie do wprowadzania w skarpę nasypu ........
- Na zamieszczonym rysunku przedstawiono jeden z etapów wykonywania ........
- Brygada 5 robotników dostała zlecenie wykonania 200 m2 nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej. Przyjmując, że jeden pracownik układa 5 m2/godz., oblicz ile godzin będzie pracowała brygada. ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD1 - CZERWIEC 2019