LOGOWANIE

Kwalifikacja AU54 - CZERWIEC 2014

(Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU54 - CZERWIEC 2014':

- Plik FLA wyświetlany w Internecie musi być przekonwertowany do formatu ........
- Odtwarzanie sekwencyjne nie działa wraz z ........
- Obraz składowy animacji nazywany jest ........
- Animacja to sekwencja obrazów o zawartości ........
- Do jakiej częstotliwości CD-Audio pozwala na odwzorowanie dźwięku? ........
- Dzielenie obrazu na potrzeby publikacji na stronach www uniemożliwia ........
- Programem do tworzenia stron internetowych nie jest ........
- Jaka jest największa pojemność dwuwarstwowych płyt Blu Ray DVD? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU54 - CZERWIEC 2014