LOGOWANIE

Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2018

(Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2018':

- Na podstawie informacji podanych w instrukcji producenta oblicz, ile kg suchej zaprawy należy wsypać do 25 dm3 wody, aby zachować właściwe proporcje składników mieszanki. ........
- Spoiwem w betonie zwykłym jest ........
- Na rysunku przedstawiono lico muru w wiązaniu ........
- Który z materiałów stosuje się do wykonania izolacji termicznej w budynkach? ........
- Ile cegieł kratówek o wymiarach 25 × 12 × 14 cm należy przygotować do wymurowania ściany o grubości 38 cm, długości 6 m i wysokości 3,5 m, jeżeli norma zużycia wynosi 78 cegieł na 1 m2? ........
- Przedstawiona na rysunku listwa służy do ........
- Na podstawie zestawienia kosztów robocizny oblicz wynagrodzenie robotnika należne za montaż w remontowanym pomieszczeniu 5 okien o wymiarach 120 × 150 cm i 2 drzwi o wymiarach 90 × 210 cm. ........
- Narzędzie przedstawione na rysunku to ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2018