LOGOWANIE

Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2018

(Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2018':

- Na rysunku przedstawiono ........
- Na podstawie informacji podanych w instrukcji producenta oblicz, ile 25 kilogramowych worków zaprawy murarskiej należy przygotować do wymurowania 40 m2 ściany o grubości 25 cm. ........
- Jako spoiwo w tynkach akrylowych stosuje się ........
- Ile zaprawy murarskiej należy przygotować do wymurowania z bloczków z betonu komórkowego ściany o grubości 37 cm i wymiarach 3,5 × 8 m, jeżeli do wymurowania 1 m2 takiej ściany zużywa się 0,043 m3 zaprawy? ........
- Spoiwem w betonie zwykłym jest ........
- Na rysunku przedstawiono elementy stropu ........
- Który z elementów architektonicznych ściany przedstawiono na rysunku? ........
- Warstwę konstrukcyjną ściany przedstawionej na rysunku wykonano z betonu ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2018