LOGOWANIE

Kwalifikacja EE5 - STYCZEŃ 2016 (test 2)

(Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE5 - STYCZEŃ 2016 (test 2)':

- Jakiego rodzajuurządzenie energoelektroniczne łagodnego rozruchu (tzw. soft startu) zastosowanow przedstawionym na rysunku obwodzie zasilaniasilnika indukcyjnego ........
- Poślizg znamionowy silnika o tabliczce znamionowej przedstawionej na rysunku wynosi ........
- Który z wymienionych parametrównie dotyczy wyłącznika różnicowoprądowego? ........
- Na którym rysunku przedstawiono przekształtnik spawalniczy z prostownikiem diodowym i przerywaczemtranzystorowym? ........
- Do jakiej grupy materiałów zalicza się sylit, grafit i karborund? ........
- Który element układu sterowania oznaczony jest na schemacie symbolem K4? ........
- Które własności charakteryzują przewód OWY? ........
- Który z wymienionych silników charakteryzuje się możliwością sterowania obrotem wirnika o zadany kąt? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE5 - STYCZEŃ 2016 (test 2)