LOGOWANIE

Kwalifikacja MS13 - CZERWIEC 2014

(Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS13 - CZERWIEC 2014':

- Skuteczną metodą profilaktyki próchnicy okluzyjnej uzębienia 3-letniego dziecka jest ........
- Podczas ustalania progu pobudliwości miazgi na siekaczu z żywą miazgą elektrodę czynną najlepiej ustawić

*poprawne są dwie odpowiedzi (zaznacz obie, aby otrzymać punkt)

........
- Instrument gotowy do przekazania lekarzowi dentyście higienistka stomatologiczna powinna trzymać ........
- Prawidłowe ułożenie instrumentów stomatologicznych na tacy otwartej polega na ........
- Oczyszczanie zgrubne przeprowadza się za pomocą ........
- Które pokarmy będące źródłem witamin warunkujących stan błony śluzowej jamy ustnej znajdują się w polu piramidy zdrowia, oznaczonym znakiem zapytania? ........
- Przedstawione na rysunku narzędzie ręczne jest stosowane do zabiegu ........
- Grupową profilaktykę fluorkową realizuje się obecnie wg zasady ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS13 - CZERWIEC 2014