LOGOWANIE

Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - PRÓBNY


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - PRÓBNY ':

- W przedstawionej poniżej fragmencie tabelki rysunku złożeniowego wynika, że na wykonanie pokrywy 805x40 należy zamówić stal ........
- Na rysunku przedstawiono ........
- Korozja wżerowa występuje szczególnie w środowisku ........
- W skład obiegu przedstawionego na wykresach wchodzą następujące przemiany ........
- Największa wartość siły F, wyznaczona z warunku równowagi, dla której ciało pozostaje w spoczynku wynosi ........
- Do maszyn cieplnych nie zaliczamy ........
- Wskaż, jaki frez należy dobrać do frezowania rowka zamkniętego na wpust pryzmatyczny? ........
- Oblicz całkowity koszt naprawy tokarki zakładając, że jej czas pracy wynosi 6 godzin, koszt zużytych materiałów 700 zł, a koszt roboczogodziny 80 zł. ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - PRÓBNY