LOGOWANIE

Kwalifikacja MS9 - STYCZEŃ 2015

(Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS9 - STYCZEŃ 2015':

- Przedstawiony na rysunku model komunikacji, w której nie występuje sprzężenie zwrotne, to model komunikacji ........
- Która z wymienionych zasad odnosi się do prawidłowego formułowania informacji zwrotnej? ........
- Swobodne wyrażanie własnych opinii i sądów na dany temat, przy jednoczesnym poszanowaniu praw i potrzeb innych osób, to inaczej ........
- Terapeuta zajęciowy, który podczas komunikowania się z podopiecznym i jego rodziną unika oceniania, formułowania nakazów i nie narzuca własnego punktu widzenia, stosuje styl komunikowania ........
- Terapeuta zajęciowy, koncentrując się tylko na jednym aspekcie zachowania podopiecznego, stosuje obserwację ........
- Pragnienie bycia szanowanym, uznanym i podziwianym przez innych zalicza się do potrzeb ........
- Terapeuta zajęciowy, przystępując do formułowania diagnozy terapeutycznej, w pierwszej kolejności powinien ........
- Którą technikę komunikacji dotykowej przedstawia zamieszczony rysunek? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS9 - STYCZEŃ 2015