LOGOWANIE

Kwalifikacja MS9 - STYCZEŃ 2017

(Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS9 - STYCZEŃ 2017':

- Terapeuta, który do podopiecznego zwrócił się słowami: Widzę, że jest Ci smutno, że nie będziesz mógł wziąć udziału w konkursie plastycznym, zastosował technikę aktywnego słuchania zwan ........
- W sytuacji, kiedy ktoś ci przerywa, gdy mówisz, asertywną reakcją będzie stwierdzenie ........
- Negocjowanie polegające na ustępowaniu drugiej stronie i rezygnowaniu z własnych potrzeb w celu utrzymania dobrych stosunków z partnerem charakteryzuje styl określany jako ........
- Który typ wywiadu zastosował terapeuta, informując podopiecznego o celach i charakterze badania oraz stawiając zamknięte pytania według ściśle określonej kolejności? ........
- Występujące u osób z niepełnosprawnością intelektualną trudności w rozpoznawaniu przedmiotów iwyodrębnianiu elementów z całości, dotyczą zaburzeń ........
- 26-letnia podopieczna cierpiąca na schizofrenię paranoidalną ma trudności z komunikacją werbalną. Który rodzaj aktywności powinien zaplanować dla niej terapeuta zajęciowy, aby umożliwić jej przedstawienie swoich przeżyć emocjonalnych? ........
- Podopieczny z zespołem Downa interesuje się formami teatralnymi. Które zajęcia przede wszystkim powinien mu zaproponować terapeuta, aby zmotywować go do rozwoju umiejętności interpersonalnych? ........
- Mając na celu wspomaganie terapii mowy i stymulowanie procesów poznawczych u pacjenta po udarze mózgu, terapeuta w indywidualnym planie terapii zajęciowej powinien zaplanować ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS9 - STYCZEŃ 2017