LOGOWANIE

Kwalifikacja BD24 + INNE - STYCZEŃ 2011


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD24 + INNE - STYCZEŃ 2011':

- Na rysunku przedstawiony jest budynek z dachem ........
- Na rysunku przedstawiono ........
- Który z wymienionych materiałów budowlanych ma największą wytrzymałość na rozciąganie? ........
- Deskowanie ślizgowe najodpowiedniejsze jest do wykonywania ........
- W stropie nad nieogrzewaną piwnicą konieczne jest wykonanie izolacji ........
- Wysokość ogrodzenia placu budowy powinna wynosić ........
- Przedstawiony na rysunku układ tymczasowych dróg na placu budowy jest układem ........
- Na rysunku przedstawiono ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD24 + INNE - STYCZEŃ 2011