LOGOWANIE

Kwalifikacja BD25 + BD29 + BD30 - STYCZEŃ 2011


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD25 + BD29 + BD30 - STYCZEŃ 2011':

- Na rysunku przedstawiony jest budynek z dachem ........
- Na rysunku przedstawiono ........
- Który z wymienionych materiałów budowlanych ma największą wytrzymałość na rozciąganie? ........
- Deskowanie ślizgowe najodpowiedniejsze jest do wykonywania ........
- W stropie nad nieogrzewaną piwnicą konieczne jest wykonanie izolacji ........
- Wysokość ogrodzenia placu budowy powinna wynosić ........
- Przedstawiony na rysunku układ tymczasowych dróg na placu budowy jest układem ........
- Na rysunku przedstawiono ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD25 + BD29 + BD30 - STYCZEŃ 2011