LOGOWANIE

Kwalifikacja MS12 - STYCZEŃ 2012

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS12 - STYCZEŃ 2012':

- Rysunek przedstawiający trzpień, to rysunek ........
- Na którym rysunku przedmiot został poprawnie zwymiarowany? ........
- Sprzątaczka w czasie pracy uległa wypadkowi. Komisja lekarska uznała 5 procentowy stały uszczerbek na zdrowiu. Korzystając z podanych danych określ jaką kwotę odszkodowania otrzyma poszkodowana. ........
- Z dokumentacji pracy stolarza w zakładzie produkcyjno-usługowym "DREWBUD" wynika, że stanowisko pracy stolarza wymaga pracy w pozycji stojącej, siedzącej, wymuszonej i przemiennej. Najbardziej niekorzystna jest praca stolarza w pozycji ........
- W szkole podstawowej zakupiono urządzenia sportowe: bramki do piłki ręcznej i nożnej, drabinki, kozły. Zakupiony sprzęt powinien posiadać ........
- W czasie pracy dmuchawy nie należy przechodzić w pobliżu wylotu jej rurociągu, bo może to spowodować ........
- Zgodnie z załączonym przepisem dyrektor szkoły, w której uczniowie mają dwutygodniowe ferie zimowe i ponaddwumiesięczną przerwę wakacyjną, ma obowiązek skontrolować obiekt szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektu ........
- Przy obróbce wstępnej surowca mięsnego, polegającej na oddzieleniu mięsa od kości, ręka pracownika musi być zabezpieczona przed skaleczeniem rękawicą ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS12 - STYCZEŃ 2012