LOGOWANIE

Kwalifikacja BD24 + INNE - CZERWIEC 2009


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD24 + INNE - CZERWIEC 2009':

- Schody żelbetowe, w których stopnie osadzone są na dwóch belkach policzkowych, to schody ........
- Materiały budowlane stosowane do wykonywania izolacji cieplnych charakteryzują się ........
- Które z wymienionych nadproży wykonuje się z elementów prefabrykowanych? ........
- Kto odpowiada za przygotowanie i ustawienie tablicy informacyjnej budowy? ........
- Wapno palone gaszone na placu budowy powinno być składowane ........
- Warunkiem dopuszczenia rusztowania oraz pomostów roboczych do użytkowania jest ........
- Określ liczbę stopni w biegu oraz ich wysokość na przedstawionym rzucie klatki schodowej. ........
- Na zamieszczonym schemacie organizacji transportu poziomego odcinek AB odwzorowuje ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD24 + INNE - CZERWIEC 2009