LOGOWANIE

Kwalifikacja Z3 - CZERWIEC 2012

(Ochrona osób i mienia)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z3 - CZERWIEC 2012':

- Do którego z wymienionych działań upoważnia licencja pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia? ........
- W której kolumnie tabeli zawarto prawidłową hierarchię źródeł prawa w Polsce? ........
- Po zakończeniu służby umundurowany pracownik ochrony dokonał na terenie chronionym legitymowania nieznanej osoby, w celu ustalenia jej tożsamości. Zachowanie pracownika ochrony było ........
- Na terenie chronionego obiektu doszło do kradzieży mienia o wartości 500 zł. Pracownik ochrony dokonał przeszukania sprawcy w celu odzyskania skradzionego mienia. Zachowanie pracownika ochrony było ........
- Kto podejmuje decyzję o utworzeniu oddziału warty cywilnej na terenie obiektów należących do Brygady Kawalerii Pancernej? ........
- W której kolumnie przedstawionej tabeli zawarto prawidłowy algorytm postępowania dowódcy konwoju podczas awarii pojazdu transportującego wartości pieniężne? ........
- Na rysunku przedstawiono schemat rozmieszczenia elementów systemu alarmowego na I piętrze domku jednorodzinnego. Ile czujek zainstalowano w tym systemie alarmowym? ........
- Na podstawie danych zawartych w tabeli określ, na jakiej maksymalnej wysokości można zainstalować czujkę dalekiego zasięgu PIRAMID o typie "C" modułu soczewki. ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja Z3 - CZERWIEC 2012