LOGOWANIE

Kwalifikacja EE3 + EE22 - CZERWIEC 2012


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE3 + EE22 - CZERWIEC 2012':

- Które ze zjawisk elektrycznych występuje w przedstawionym dwójniku RLC? ........
- Jaka modulacja ma zastosowanie w paśmie fal długich? ........
- Który element elektroniczny reprezentuje przedstawiony symbol graficzny? ........
- Którą funkcję logiczną realizuje układ przedstawiony na rysunku? ........
- Jaki ustrój pomiarowy posiada miernik, którego tabliczkę znamionową przedstawiono na rysunku? ........
- Na rysunku przedstawiono schemat zastępczy dla składowej zmiennej generatora ........
- Wzmocnienie mocy, moc wyjściowa, pasmo przenoszenia, współczynnik sprawności energetycznej, to parametry ........
- Jaki układ cyfrowy realizuje przedstawioną tablicę prawdy? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE3 + EE22 - CZERWIEC 2012