LOGOWANIE

Kwalifikacja HGT3 + HGT6 - STYCZEŃ 2013


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja HGT3 + HGT6 - STYCZEŃ 2013':

- Małe obrusy o wymiarach 80 x 80 cm, zwane również nakładkami, to ........
- Podawanie konsumentom potraw i deserów płonących nazywa się ........
- Do zakładów gastronomicznych sieci otwartej typu uzupełniającego zalicza się ........
- Według ustawy o usługach turystycznych do obiektów hotelarskich zalicza się: ........
- Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego jest organizacją ........
- W hotelu 4* powierzchnia pokoju 1-osobowego powinna wynosić ........
- Dźwigi osobowe, powyżej drugiej kondygnacji w części przeznaczonej dla gości, są wymagane w motelach ........
- Przyjęcie trwające od 15 do 30 minut, poprzedzające najczęściej inne przyjęcia, to ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja HGT3 + HGT6 - STYCZEŃ 2013