LOGOWANIE

Kwalifikacja EE3 + EE22 - CZERWIEC 2008


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE3 + EE22 - CZERWIEC 2008':

- Symbol graficzny tyrystora przedstawia rysunek oznaczony literą ........
- Na wychyłowym przyrządzie do pomiaru napięcia umieszczono symbol przedstawiony na rysunku. Jaki ustrój zastosowano w tym mierniku? ........
- Blok oznaczony na rysunku jako P1, pełni w układzie funkcję ........
- W układzie przedstawionym na rysunku wymieniono rezystor R2 na inny, o rezystancji 100 Ohm. Po dokonanej zmianie ........
- Pojęcie rezonansu napięć występuje w ........
- Napięcie wyjściowe w układzie przedstawionym na rysunku ma wartość 4,7 V przy napięciu wejściowym Uwe równym 10 V. Który element tego układu uległ uszkodzeniu? ........
- Na ekranie oscyloskopu, wyposażonego w przystawkę, zaobserwowano podczas badania układu licznika przebiegi przedstawione na rysunku. Sygnał WE A jest sygnałem podawanym na wejście licznika, Qa jest młodszym bitem sygnału wyjściowego, a Qb starszym. Oznacza to, że badany układ liczył ........
- Stabilność układu automatycznej regulacji to zdolność układu do ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE3 + EE22 - CZERWIEC 2008