LOGOWANIE

Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - STYCZEŃ 2013


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - STYCZEŃ 2013':

- Na podstawie danych przedstawionych w tabeli, można stwierdzić, że koło zębate ma uzębienie ........
- Przedstawiona na rysunku nakrętka z wkładką poliamidową stosowana jest w połączeniach gwintowych w celu ........
- Połączenie podczas wykonywania którego wykorzystuje się zwiększenie lub zmniejszenie wymiarów łączonych elementów, w wyniku ogrzewania lub oziębiania jednego z nich, to połączenie ........
- Najcięższym drewnem spośród zestawionych w tabeli, o bardzo dobrych własnościach wytrzymałościowych jest ........
- Na zdjęciu przedstawiono proces kształtowania wyrobu z blachy metodą ........
- Na zdjęciu pokazana jest ........
- Przedstawiony schemat przekładni mechanicznej, umożliwjającej jednoczesny obrót półosi z różnymi prędkościami n1 i n2, to mechanizm ........
- Przedstawiona na rysunku przekładnia umożliwia ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - STYCZEŃ 2013