LOGOWANIE

Kwalifikacja EE5 - CZERWIEC 2012

(Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE5 - CZERWIEC 2012':

- Które urządzenie elektryczne oznaczane jest symbolem przedstawionym na rysunku? ........
- Na rysunku przedstawiono ........
- W obwodzie przedstawionym na rysunku, w chwili t=0 zamknięto przełącznik SW. Który element znajduje się w miejscu wskazanym strzałką, jeżeli natężenie prądu w obwodzie zmienia się według krzywej przedstawionej na wykresie? ........
- Urządzenie elektryczne, oznaczone 3F 40A/100mA AC, to ........
- Obiekt X zasilany jest z rozdzielnicy R siecią jednofazową ........
- Na którym rysunku przedstawiono przyrząd umożliwiający optyczny (bezdotykowy) pomiar prędkości obrotowej silników elektrycznych? ........
- Diodę Zenera, w przedstawionym na schemacie układzie, stosuje się głównie w celu ........
- Jaką rolę pełni przekaźnik czasowy K5 w układzie, którego schemat przedstawiono na rysunku? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE5 - CZERWIEC 2012