LOGOWANIE

Kwalifikacja Z13 - CZERWIEC 2013

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z13 - CZERWIEC 2013':

- Rysunek części maszynowej zawierający wszystkie dane niezbędne do jej wykonania, to rysunek ........
- Jaki kształt ma zarys gwintu przedstawiony na rysunku? ........
- Która z wymienionych sytuacji spełnia przesłanki do okresowego zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły? ........
- W sytuacji przedostania się do środowiska, w wyniku awarii, niebezpiecznych substancji chemicznych, należy powiadomić ........
- Pracująca maszyna wywołuje 3000 drgań podłoża w ciągu minuty. Podaj tę częstotliwość w hercach (Hz)

1 Hz = 1 drganie/1 s ........
- Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczaniu stałej pracy, powinno przypadać co najmniej ........
- Minimalna liczba umywalek w umywalni zakładu odzieżowego zatrudniającego 123 pracowników na najliczniejszej zmianie powinna wynosić ........
- Czynniki występujące w procesie pracy, których oddziaływanie na pracującego prowadzi do urazu, to czynniki ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja Z13 - CZERWIEC 2013