LOGOWANIE

Kwalifikacja A36 - PAŹDZIERNIK 2013

(Prowadzenie rachunkowości)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A36 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Dowodem księgowym jest ........
- Do dowodów księgowych służących ewidencji środków trwałych należą: ........
- Które składniki aktywów w Sklepie NASZ DOM ulegną zmianie po zaksięgowaniu przedstawionego dowodu księgowego? ........
- Do aktywów trwałych zalicza się: ........
- Pasywami są ........
- Konto księgowe to ........
- Przy księgowaniu na kontach pomocniczych obowiązuje zasada ........
- Zgodnie z ustawą o rachunkowości księgi rachunkowe zamyka się na ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja A36 - PAŹDZIERNIK 2013