LOGOWANIE

Kwalifikacja MS12 - STYCZEŃ 2014

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS12 - STYCZEŃ 2014':

- Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, pracodawca może zastosować wobec pracownika karę ........
- Sprzęt ochrony indywidualnej pracowników stanowi ........
- Określanie wydatku energetycznego metodą Lehmanna, polega na ........
- Które własności narządu wzroku nie decydują o jakości widzenia użytecznego? ........
- Ocenę ryzyka zawodowego należy dokonać ........
- Który z wyznaczonych poziomów ryzyka zawodowego w skali pięciostopniowej uznawany jest za niedopuszczalny? ........
- Pracodawca zatwierdza protokół powypadkowy w ciągu ........
- Do realizacji celu "słuchacz powinien organizować stanowisko pracy wyposażone w monitory ekranowe zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii" treściami kształcenia będą ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS12 - STYCZEŃ 2014