LOGOWANIE

Kwalifikacja A36 - STYCZEŃ 2014

(Prowadzenie rachunkowości)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A36 - STYCZEŃ 2014':

- Do dowodów księgowych zalicza się ........
- Przyjęcie wytworzonych wyrobów gotowych z produkcji do magazynu jest udokumentowane dowodem księgowym ........
- Konto księgowe Materiały występuje w zakładowym planie kont ........
- Na podstawie przedstawionych zapisów na kontach księgowych, ustal wartość bilansową (netto) środków trwałych. ........
- Nieplanowany odpis amortyzacyjny środka trwałego użytkowanego w wydziale produkcyjnym, powinien być zaksięgowany po stronie Dt konta ........
- Uznanie konta to inaczej zapis ........
- Zobowiązanie wobec dostawcy zagranicznego wynoszące 3 750,00 zł, spłacono przelewem z rachunku bankowego według kursu sprzedaży 1 000 USD po 3,50 zł. Różnicę kursową należy zaksięgować między innymi na koncie ........
- Na podstawie zapisów na przedstawionych kontach księgowych, określ wartość oraz sposób ewidencji narzutu odchyleń od cen ewidencyjnych przypadających na zużyte materiały. ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja A36 - STYCZEŃ 2014