LOGOWANIE

Kwalifikacja A30 - STYCZEŃ 2014

(Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A30 - STYCZEŃ 2014':

- Organizacja przepływu materiałów, w którym zapotrzebowanie produkcji wynika z rzeczywistych potrzeb rynku nazywana jest koncepcją ........
- Przedstawionym na zdjęciu urządzeniem transportu wewnętrznego, wykorzystywanym m.in. w produkcji potokowej jest przenośnik ........
- Podstawowy system informatyczny wykorzystywany w planowaniu potrzeb materiałowych procesu produkcyjnego. ........
- System odnawiania zapasów oparty na poziomie informacyjnym polega na składaniu zamówień, gdy zapas wolny jest równy ........
- W zarządzaniu logistycznym za nadzorowanie, organizowanie i monitorowanie przepływów materiałowych w przedsiębiorstwie odpowiedzialna jest funkcja ........
- Jaki jest miernik niezawodności dostaw jeżeli na 50 zrealizowanych dostaw materiałów do przedsiębiorstwa w okresie kwartału osiem było nieterminowych? ........
- Którą metodę ustalania wielkości dostaw należy wybrać, jeżeli mogą się one powtarzać, posiadane środki transportu mają określoną ładowność, a dostawca określił minimalną wielkość partii wydania? ........
- Przedsiębiorstwo, które wykorzystuje w zarządzaniu zapasami zasadę generowania przez dostawcę w imieniu odbiorcy zamówień na towar, ponosi pełną odpowiedzialności za gwarancję dostępności towaru, stosuje system ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja A30 - STYCZEŃ 2014