LOGOWANIE

Kwalifikacja E12 - STYCZEŃ 2014

(Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E12 - STYCZEŃ 2014':

- Jednostka obliczeń zmiennoprzecinkowych to ........
- Przedstawiona na rysunku karta rozszerzeń posiada chłodzenie ........
- Po instalacji z domyślnymi ustawieniami system Windows XP nie obsługuje systemu plików ........
- Polecenie md w wierszu poleceń systemu Windows służy do ........
- W systemie Windows domyślne konto administratora po jego wyłączeniu i ponownym uruchomieniu komputera ........
- Program firewall stosuje się w celu zabezpieczenia ........
- Zgodnie z zamieszczonym cennikiem, średni koszt wyposażenia stanowiska komputerowego wynosi ........
- Licencja CAL (Client Access License ) daje użytkownikowi prawo ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.12-X-14.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: