LOGOWANIE

Kwalifikacja BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2008


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2008':

- Jednym z zadań jakie spełnia strop międzykondygnacyjny jest ........
- Betonem sprężonym nazywamy ........
- Jaką płytę zastosowano do wykonania przedstawionego na rysunku stropu? ........
- Której informacji nie umieszcza się na tablicy informacyjnej budowy? ........
- Jaki układ dróg w obrębie placu budowy przedstawiono na rysunku? ........
- Jednostką ładunkową umożliwiającą mechanizację przeładunku oraz składowanie materiałów budowlanych jest ........
- Na rysunku przedstawiono ramę rusztowania ........
- Na podstawie fragmentu rzutu kondygnacji odczytaj wymiar okien w świetle węgarków. ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2008