LOGOWANIE

Kwalifikacja A30 - PAŹDZIERNIK 2013

(Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A30 - PAŹDZIERNIK 2013':

- System planowania potrzeb materiałowych to ........
- Zgodnie z zasadą Pareto, grupa A obejmuje pozycje, dla których sumaryczna wartość obrotu w stosunku do całkowitego obrotu stanowi ........
- Dokument, na którym ujmowane jest przekazanie materiałów do produkcji, to ........
- Małe wielkości zamówień i częste dostawy materiałów do produkcji powodują ........
- Wymiar palety EUR wynosi ........
- Przedstawiony znak umieszczany na opakowaniach informuje o przewozie ........
- Zakład otrzymał zamówienie na 100 szt. wyrobu X. Jakie jest zapotrzebowanie na elementy montażowe Y i Z, jeżeli w magazynie znajduje się 20 szt. wyrobu gotowego X? ........
- Ile maksymalnie sztuk pudełek kartonowych o wymiarach 100 x 100 x 200 mm można umieścić pionowo, aby wypełnić przestrzeń regałową o wymiarach 1200 x 800 x 1200 mm? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja A30 - PAŹDZIERNIK 2013