LOGOWANIE

Kwalifikacja A35 - CZERWIEC 2013

(Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A35 - CZERWIEC 2013':

- Klient zaciągnął w banku kredyt obrotowy w wysokości 12 000 zł na okres 12 miesięcy. Oprocentowanie w skali rocznej wynosi 10%. Kredytobiorca zobowiązany jest spłacać kredyt wraz z odsetkami w równych ratach. Ile wyniesie miesięczna rata spłaty tego kredytu, przy zastosowaniu odsetek prostych? ........
- Na podstawie zamieszczonego fragmentu oferty wskaż, na jakie stanowisko firma poszukuje pracownika. ........
- Listy płac archiwizuje się przez okres ........
- Kategoria archiwalna A powinna widnieć na teczce, w której znajdują się ........
- Na podstawie Rachunku kosztów podróży można stwierdzić, że w wyniku rozliczenia przedstawionej delegacji służbowej, pracownik ........
- Korzystając z danych zawartych w tabeli ustal, jaką kwotę właściciel sklepu detalicznego wpłacił do urzędu skarbowego z tytułu podatku VAT za miesiąc luty 2013 roku. ........
- Piekarnia zamierza wyprodukować 400 bochenków chleba w ciągu miesiąca. Norma zużycia mąki do produkcji 1 bochenka wynosi 1 kg. Planowany zapas mąki na początek miesiąca to 10 kg. Ile kilogramów mąki należy kupić, aby w magazynie na koniec miesiąca pozostało 6 kg? ........
- Metoda rozwiązywania konfliktów, polegająca na wzajemnych ustępstwach czynionych przez strony konfliktu, to ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja A35 - CZERWIEC 2013