Test do egzaminu zawodowego
TECHNIK HOTELARSTWA - CZERWIEC 2014 (T11)TEST ON-LINE

ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:
TEST DO WYDRUKU

ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:

TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń
(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'TECHNIK HOTELARSTWA - CZERWIEC 2014 (T11)':

- Za utrzymywanie dobrych relacji na linii gość - hotel oraz koordynację przyjazdów VIP-ów odpowiada ........
- Goście zarezerwowali w hotelu m.in. pełne wyżywienie, czyli zamówili: ........
- W związku z wprowadzeniem nowego produktu na rynek, pensjonat zorganizował bankiet dla stałych klientów z udziałem władz miasta i przedstawicieli mediów. Który instrument promocji zastosował obiekt? ........
- Dla zapewnienia wysokiego obłożenia w sezonie zimowym, hotel położony w górach, z dużym wyprzedzeniem przygotowuje ofertę sprzedaży usług typu ........
- Klient otrzymał potwierdzenie rezerwacji z hotelu, wraz z informacją o terminie i kwocie zaliczki za zamówione usługi. W wyznaczonym terminie wpłacił określoną przez hotel zaliczkę. Który rodzaj rezerwacji powinien zaznaczyć recepcjonista? ........

Pytania z testu zawodowego TECHNIK HOTELARSTWA - CZERWIEC 2014 (T11)Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik hotelarstwa. Absolwent powinien umieć:

 • Rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy stosowane w hotelarstwie, gastronomii i turystyce,
 • Rozróżniać obiekty hotelarskie,
 • Identyfikować polskie i światowe organizacje hotelarskie,
 • Rozróżniać wymagania kategoryzacyjne dla różnych obiektów świadczących usługi hotelarskie,
 • Charakteryzować usługi świadczone w zakładach hotelarskich różnych typów,
 • Rozróżniać instrumenty marketingu,
 • Rozróżniać mechanizmy rządzące ludzkimi zachowaniami,
 • Analizować czynniki wpływające na popyt i podaż usług hotelarskich,
 • Dobierać techniki obsługi gościa obiektu hotelarskiego do typu i rodzaju hotelu,
 • Sporządzać dokumenty związane z przygotowaniem, realizacją, sprzedażą i rozliczeniem usług hotelarskich oraz kompleksową obsługą klienta,
 • Dobierać wyposażenie techniczne operacyjnych stanowisk pracy do obiektów hotelarskich, zgodnie z wymogami kategoryzacyjnymi,
 • Dobierać karty menu do zwyczajów i potrzeb gościa, zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia,
 • Dobierać działania marketingowe, a w szczególności metody aktywizacji sprzedaży,
 • Analizować mierniki stosowane w działalności hotelarskiej, interpretować wyniki i formułować wnioski,
 • Stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarne, ochrony przeciwpożarowej i antyterrorystycznej w działalności obiektu hotelarskiego, obowiązujące na stanowiskach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa gości,
 • Stosować przepisy prawa dotyczące obsługi gościa w obiekcie hotelarskim,
 • Rozpoznawać zagrożenia pożarowe, sanitarne i terrorystyczne oraz wskazywać środki zapobiegawcze,
Copyright © 2008-2019 EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.