Kwalifikacja T13 - CZERWIEC 2014

(Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja T13 - CZERWIEC 2014':

- Pokazany na fotografii, będący atrakcją Szlaku Tatarskiego, najstarszy w Polsce drewniany meczet tatarski znajdujący się we wsi Kruszyniany, leży na terenie województwa ........
- Na mapie w skali 1:50 000 odległość między dwoma punktami wynosi 5 cm. Ile metrów ma ten odcinek w rzeczywistości? ........
- Wyjazdy turystyczne organizowane przez pracodawców, głównie przez zamożne firmy, dla swoich pracowników, to turystyka ........
- Na którą godzinę czasu rosyjskiego należy zaplanować przylot turystów do Moskwy, którzy wylecieli samolotem z Warszawy o godz. 21.00 czasu lokalnego, przy założeniu, że lot trwa 2 godziny? ........
- Na podstawie oferty Kopalni Soli w Wieliczce, oblicz koszt zwiedzania Trasy Górniczej z przewodnikiem dla 24-osobowej grupy dzieci z piątej klasy szkoły podstawowej i 3 opiekunów. ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja T13 - CZERWIEC 2014Opis wymagań kwalifikacji T.13 (Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych):

1. Planowanie i kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych
Uczeń:
1) wykorzystuje wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski i świata;
2) korzysta z map geograficznych i innych źródeł informacji;
3) dobiera usługi turystyczne do potrzeb klientów;
4) opracowuje programy imprez turystycznych;
5) sporządza programy konferencji, kongresów, targów i giełd turystycznych;
6) kalkuluje koszty usług turystycznych;
7) oblicza koszty imprez turystycznych dla grup oraz koszty jednostkowe;
8) ustala ceny imprez i usług turystycznych;
9) sporządza dokumentację dotyczącą kalkulacji imprez i usług turystycznych.
2. Rezerwacja imprez i usług turystycznych
Uczeń:
1) dobiera usługodawców do realizacji imprez i usług turystycznych;
2) dobiera najkorzystniejszy sposób ubezpieczenia uczestników ruchu turystycznego;
3) zamawia usługi turystyczne;
4) prowadzi rezerwację imprez i usług turystycznych;
5) dokonuje rezerwacji usług on-line;
6) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego;
7) opracowuje dokumentację związaną z zamawianiem usług turystycznych.
3. Realizacja imprez i usług turystycznych
Uczeń:
1) stosuje metody przewodnictwa turystycznego oraz pilotażu wycieczek;
2) przestrzega zasad żywienia uczestników ruchu turystycznego;
3) planuje i organizuje czas wolny klientów;
4) obsługuje imprezy turystyczne dla różnych grup klientów;
5) współpracuje z usługodawcami w zakresie realizacji imprez i usług turystycznych;
6) obsługuje konferencje, kongresy, targi i giełdy turystyczne;
7) przestrzega zasad obsługi klienta;
8) sporządza i prowadzi dokumentację dotyczącą imprez i usług turystycznych;
9) gromadzi dokumenty finansowe potwierdzające realizację imprez i usług turystycznych;
10) monitoruje przebieg realizacji imprez i usług turystycznych.