LOGOWANIE

Kwalifikacja BD25 + BD29 + BD30 - STYCZEŃ 2014


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD25 + BD29 + BD30 - STYCZEŃ 2014':

- Drzwi przedstawione na rysunku to drzwi ........
- Konstrukcja szkieletowa budynku składa się ........
- Do budowy ścian stosuje się pustaki typu ........
- Spadek podłużny drogi na placu budowy nie powinien przekraczać ........
- Przedstawione na rysunku zawiesie dwulinowe służy do ........
- Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż ........
- Powierzchnia stropu przedstawionego na rysunku wynosi ........
- Odległość koparki od krawędzi wykopu poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu powinna wynosić ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD25 + BD29 + BD30 - STYCZEŃ 2014