LOGOWANIE

Kwalifikacja HGT3 + HGT6 - STYCZEŃ 2014


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja HGT3 + HGT6 - STYCZEŃ 2014':

- W branży hotelarskiej promesa oznacza przyrzeczenie ........
- Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, obiekty hotelarskie całkowicie sezonowe i umożliwiające nocleg w namiotach, to ........
- Które obiekty hotelarskie zaliczane są do schronisk młodzieżowych? ........
- Które zadanie jako statutowe realizuje HOTREC? ........
- Usługa bagażowa jest wymagana w hotelach kategorii ........
- W branży turystycznej ofertę obejmującą nocleg ze śniadaniem kontynentalnym oznacza się skrótem ........
- Gość zarezerwował w hotelu pobyt obejmujący: nocleg, całodzienne wyżywienie, napoje, przekąski, usługi rekreacyjne i rozrywkowe. Jaki rodzaj usługi zamówił gość? ........
- Hotel nawiązał kontakty z przedstawicielami władz lokalnych i mediów, w celu budowania tożsamości hotelu. Który instrument marketingowy zastosował hotel? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja HGT3 + HGT6 - STYCZEŃ 2014