LOGOWANIE

Kwalifikacja A35 - STYCZEŃ 2015

(Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A35 - STYCZEŃ 2015':

- Jednym z zadań Ministerstwa Skarbu Państwa jest ........
- W której jednostce dochód z działalności gospodarczej służy realizacji jej celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków? ........
- W magazynie towary są wydawane i wyceniane metodą FIFO (pierwsze weszło-pierwsze wyszło). W magazynie stan towaru X na dzień 1 grudnia wynosił 0. W grudniu zakupiono i przyjęto do magazynu następujące ilości towaru X, podane w tabeli. Dnia 14 grudnia 2014 r. wydano odbiorcy 400 sztuk towaru X na podstawie dowodu Wz-Wydanie zewnętrzne. Ustal wartość wydanego z magazynu towaru X. ........
- Magazynier, sporządzając ręcznie dokument PW- Przychód wewnętrzny, popełnił błąd polegający na wpisaniu nieprawidłowej ilości przyjętych wyrobów. Stwierdzoną pomyłkę powinien poprawić poprzez ........
- Kasjer, sporządzając na koniec dnia Raport kasowy, w pozycji "Stan kasy obecny" powinien wykazać kwotę ........
- Jaka będzie cena sprzedaży netto suszarki do włosów, jeżeli koszt wytworzenia 1 000 sztuk wynosi 50 000 zł, a jednostka stosuje 20% narzut zysku? ........
- Suma zapasu minimalnego i zapasu bieżącego jest nazywana ........
- Zakład zamierza wyprodukować 200 opakowań makaronu. Norma zużycia mąki do produkcji 1 opakowania wynosi 0,5 kg. Stan zapasu mąki na początku miesiąca wynosił 0. Ile kilogramów mąki należy zakupić, aby w magazynie na koniec miesiąca pozostał zapas 10 kg mąki? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja A35 - STYCZEŃ 2015