LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 + AU32 - STYCZEŃ 2015


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 + AU32 - STYCZEŃ 2015':

- Pojazd mechaniczny, którego celem jest przemieszczanie naczep pozbawionych przednich kół nazywamy ciągnikiem ........
- Towary przygotowywane są do składowania w fazie ........
- Określenie głównych celów przedsiębiorstwa w dłuższym okresie nazywa się planowaniem ........
- Cyklem dostawy dla dostawcy nazywamy czas trwający od momentu ........
- Ekonomiczna wielkość zamówienia to wartość pozwalająca ........
- Opłata czynszu powierzchni magazynowej to koszt ........
- Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu środków transportu stanowi infrastrukturę ........
- W grupie Y analizy XYZ znajduje się asortyment mający charakter wahań sezonowych ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU22 + AU32 - STYCZEŃ 2015